Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe leden Dagelijks Bestuur en auditcommissie FUMO

Nieuwe leden Dagelijks Bestuur en auditcommissie FUMO

Tijdens de AB vergadering heeft het Algemeen Bestuur twee nieuwe leden gekozen voor het Dagelijks Bestuur (DB).

 

 

Tijdens de AB vergadering op vrijdag 29 juni heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de FUMO twee nieuwe leden gekozen voor het Dagelijks Bestuur (DB). Het gaat om de wethouders Nel Haarsma en Anko Postma. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de gemeenten Waadhoeke en Opsterland. Zij brengen beide een enorme schat aan kennis, ervaring en netwerk mee én de gedrevenheid om te werken aan vraagstukken en oplossingen binnen de FUMO.

 

v.l.n.r.: Nel Haarsma (wethouder Waadhoeke), Marga Waanders (voorzitter Dagelijks Bestuur), Egbert Berenst (Wetterskip Fryslân), Michiel Schrier (gedeputeerde Provincie Fryslân) en Anko Postma (wethouder Opsterland)

Dagelijks bestuur

Geïnteresseerden konden zich tot en met vandaag aanmelden voor deze positie. Voorzitter Marga Waanders: “Ik ben verheugd dat deze twee leden zich kandidaat hebben gesteld, daaruit blijkt de betrokkenheid en bevlogenheid voor de FUMO”. In de vergadering van het AB werd de benoeming van deze twee kandidaten door alle AB leden toegejuicht en daarmee formeel bekrachtigd. Twee bestuursleden keerden na de gemeenteraadverkiezingen niet terug als bestuurslid bij de FUMO. Daarom zijn nu nieuwe bestuursleden gekozen.

Auditcommissie

Tijdens de AB vergadering zijn er ook voor de Auditcommissie twee nieuwe leden benoemd.Wethouder Jaap van Veen (gemeente Heerenveen) en wethouder Jack Jongebloed (gemeente Weststellingwerf) gaven tijdens de vergadering aan deze taak op zich te willen nemen. Marga Waanders: ”Voor de FUMO is het erg fijn dat ook hier het team weer compleet is. Nu kunnen we met z’n allen de ingeslagen weg vervolgen.”

 

Jack Jongebloed (wethouder Weststellingwerf) en Jaap van Veen (wethouder Heerenveen)