Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Negatief zwemadvies Duinmeertje Hee West-Terschelling opgeheven

Negatief zwemadvies Duinmeertje Hee West-Terschelling opgeheven

Het negatief zwemadvies voor zwemlocatie Duinmeertje Hee op West-Terschelling is met ingang van 26 augustus 2020 opgeheven. De kans op gezondheidsklachten was daar sinds 19 augustus te hoog vanwege overschrijding van de norm voor toxische cyanochlorofyl (ofwel blauwalgen).

Uit de waterkwaliteitsmetingen is gebleken dat de waterkwaliteit van het water dusdanig is verbeterd, dat een negatief zwemadvies niet langer noodzakelijk is. De concentratie blauwalg bedraagt nu 58 ug/l. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft daarom het negatief zwemadvies ingetrokken. Omdat de concentratie blauwalg 58 ug/l bedraagt blijft er voor de zwemlocatie vanaf 26 augustus 2020 wel een waarschuwing voor blauwalgen van kracht.

De zwemwatertelefoon (058) 292 56 50 van de provincie Fryslân is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Via dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fryslan.nl. Actuele informatie staat ook op de borden bij de officiële zwemlocaties en is te raadplegen via www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp.