Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Negatief zwemadvies Duinmeertje Hee op Terschelling

Negatief zwemadvies Duinmeertje Hee op Terschelling

De Fryke Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft namens de provincie Fryslân met ingang van vandaag, 19 augustus 2020, een negatief zwemadvies ingesteld voor zwemlocatie Duinmeertje Hee op Terschelling.

De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Op de borden bij de zwemgelegenheid staat aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

De zwemwatertelefoon (058) 292 56 50 van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via www.zwemwater.nl.