Logo van FUMO

Klachtenregeling FUMO

De FUMO heeft een klachtenregeling vastgesteld en gepubliceerd

 

De FUMO heeft een Klachtenregeling vastgesteld en gepubliceerd.

Als u niet tevreden bent over hoe u door een medewerker of bestuurder van de FUMO bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

De regeling geeft aan hoe dat moet en hoe de klachtenprocedure verloopt. Bij de Klachtenregeling hoort een
Mandaatbesluit Klachtenregeling FUMO, daarin staat wie uw klacht, namens het dagelijks bestuur, behandelt.