Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Klaas Fokkinga aangewezen als plaatsvervangend voorzitter FUMO

Klaas Fokkinga aangewezen als plaatsvervangend voorzitter FUMO

Het dagelijks bestuur van de FUMO heeft in de vergadering van 4 juni 2020 de heer Klaas Fokkinga aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de FUMO. Klaas Fokkinga is gedeputeerde bij de provinsje Fryslân en sinds 27 februari lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de FUMO.

Klaas Fokkinga vervangt bij afwezigheid Anko Postma als voorzitter van de FUMO. De heer Postma is in de vergadering van 28 mei 2020 door het algemeen bestuur van de FUMO aangewezen als voorzitter.

De voorzitter vertegenwoordigt de FUMO en is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Daarnaast tekent de voorzitter de stukken die van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur uitgaan.