Logo van FUMO

In het nieuws: asbesthoudend straalgrit

Wat te doen bij gebruik van straalgrit dat geleverd is door Eurogrit B.V.

Door de Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is in straalgrit, dat onder andere gebruikt wordt in de scheepsbouw, asbest aangetroffen.

Wat betekent dit voor gebruikers van straalgrit?

Als u straalgrit gebruikt dat geleverd is door Eurogrit B.V. dan is het voorlopige advies van ISZW: 

  1. De arbeidsplaats en/of het mogelijke verspreidingsgebied worst-case benaderen/behandelen. Dat wil zeggen dat er vanuit moet worden gegaan dat asbest daadwerkelijk aanwezig is of is vrijgekomen (tot het tegendeel is aangetoond). Het verspreidingsgebied moet dan worden afgezet en of de ruimte waarbinnen met het grit is gewerkt moet worden afgeschermd/afgesloten onder de vermelding dat daar gevaar voor blootstelling aan asbest aanwezig is;
  2. Vervolgens moet worden overgegaan tot het inventarisatie van de vermeende besmetting (aard en omvang bepalen) en moet de risicoklasse worden bepaald;
  3. Voor zover uit de inventarisatie blijkt dat asbest is aangetroffen dit asbest conform de regelgeving laten verwijderen. Dit betekent dat inventarisatie en verwijdering door een gecertificeerd bedrijf moeten plaatsvinden.
  4. Melding ongewoon voorval.

Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel van Eurogrit BV uit Dordrecht, waarin vermoedelijk asbestvezels zitten.

Het grit is afkomstig uit de Oekraïne. Vanuit deze partij wordt al drie maanden geleverd aan diverse handelaren binnen Nederland. In een oudere partij is bij een klant van Eurogrit ook asbest aangetroffen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de FUMO.