Logo van FUMO

Hoe om te gaan met PFAS

In de Nederlandse bodem zijn PFAS aangetroffen. PFAS staat voor Poly- en perFluorAlkylstoffen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden al decennia gebruikt in industriële processen en in vele producten zoals brandblusmiddelen, pannen, verf en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.

Omdat deze stoffen vrijwel onverwoestbaar zijn, is dit een probleem voor het milieu. Het heeft er alle schijn van dat PFAS zo’n beetje overal in de Nederlandse bodem en bagger zit. Waar en in welke concentraties het aanwezig is, is grotendeels nog onduidelijk. Het Rijk heeft daarom het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ opgesteld, waarin (landelijke) toepassingsnormen voor het gebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie staan beschreven. Dit tijdelijke handelingskader kan effect hebben op lopende (grondverzet)projecten, maar ook op komende projecten.

Tijdelijk handelingskader PFAS
Het tijdelijke handelingskader voor PFAS is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit Ministerie schreef in juli 2019 een kamerbrief, waarin dit tijdelijke handelingskader voor heel Nederland is vastgesteld door de Tweede Kamer.

Op 29 november heeft de minister het tijdelijk handelingskader PFAS aangepast. In het geactualiseerde handelingskader worden voorlopige toepassingswaarden geïntroduceerd voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Wilt u inhoudelijk meer weten over deze toepassingswaarden? Lees dan verder in het Tijdelijke handelingskader PFAS.

Bodemkwaliteitskaarten en PFAS
Het tijdelijk handelingskader PFAS heeft onder andere gevolgen voor de bruikbaarheid van de bodemkwaliteitskaarten. De bodemkwaliteitskaarten van de Friese gemeenten zijn door de actualiteit van PFAS vanaf 1 oktober 2019 beperkt bruikbaar. Tot 1 oktober 2019 kon op basis van de bodemkwaliteitskaarten vaak grondverzet plaatsvinden zonder extra partijkeuring. Aangezien PFAS nog geen onderdeel uitmaakt van de bestaande bodemkwaliteitskaarten, moet vanaf 1 oktober 2019 voor elk grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaarten aanvullend onderzoek op PFAS uitgevoerd worden.

In de komende tijd worden de bodemkwaliteitskaarten van de 18 Friese gemeenten aangevuld voor PFAS. De verwachting is dat de kaarten in het eerste kwartaal van 2020 weer actueel zijn.

Vragen 
Heeft u een vraag? Wellicht staat uw vraag tussen de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact met ons op 0566-750 300 of info@fumo.nl.

 

Meer informatie is te vinden op:

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/

https://www.expertisecentrumpfas.nl/