Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Grootschalige handhavingsactie in Harlingen

Grootschalige handhavingsactie in Harlingen

Woensdag 3 april heeft er een grootschalige handhavingsactie plaatsgevonden op de Kanaalweg in Harlingen. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met gemeente Harlingen en Politie Noordwest Fryslan.

Het betrof een controle op alle aanwezige panden op het bedrijventerrein. De actie was voornamelijk gericht op het oneigenlijk gebruik van de loodsen op het terrein. Doel van deze actie was een integrale controle op het gebruik van de loodsen. In het daar geldende bestemmingsplan ‘de Koningsbuurt’ is bepaald welk gebruik in de loodsen is toegestaan.

Controle loodsen
Gecontroleerd is of de loodsen conform bestemmingsplan worden gebruikt en niet voor een ander doeleinde dan is toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om in een bedrijfsloods te wonen. Daarnaast is er gecontroleerd of er geen constructieve wijzigingen hebben plaatsgevonden en of de brandveiligheid op orde is. De FUMO controleerde of het gebruik van de loodsen voldeed aan de eventueel afgegeven milieuvergunning en de andere geldende milieu-eisen. De politie was aanwezig om de gemeente en de FUMO te ondersteunen bij deze controles.

Dank
De partijen danken iedereen die op constructieve en plezierige wijze heeft meegeholpen bij het uitvoeren van de acties. Er werd goed meegewerkt! Een rapport met bevindingen wordt op een later moment overlegd.

 

(Foto’s: Joachim de Ruijter)