Logo van FUMO

Goed bezochte VTH-Netwerkdag

‘Wolle is kinne’ was donderdagochtend het thema tijdens de zesde VTH-Netwerkdag in Earnewâld. Ruim 150 vergunningverleners, toezichthouders, beleidsmedewerkers en handhavers uit Friesland kwamen op het evenement af. De aanwezigen werden bijgepraat over actuele ontwikkelingen in hun eigen vakgebied.

VTH staat voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Met deze onderwerpen hebben zowel de provincie, gemeenten, Wetterskip Fryslân als de FUMO dagelijks te maken. Ook politie en brandweer spelen een rol. Goede samenwerking en afstemming tussen deze partijen is van groot belang. Door de VTH-Netwerkdag te organiseren willen de verschillende handhavingspartners deze samenwerking stimuleren.

Sterkste man van Nederland Jitse Kramer trapte de dag af met een inspirerende presentatie over doelen stellen. Hij weet als geen ander: wolle is kinne! Daarna volgden er inhoudelijke presentaties over de Omgevingswet, weidevogelbeleid en asbest. De ochtend eindigde met waar de dag vooral voor in het leven is geroepen: netwerken.