Logo van FUMO

Energiekenniscentrum Leeuwarden B.V.

voormalige stortplaats Skinkeskâns te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 8715.