Logo van FUMO

Energiecampus Leeuwarden B.V.

voormalige stortplaats Skinkeskâns, Harlingertrekweg 106, 8914 AV Leeuwarden