Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Commissaris van de Koning Arno Brok op bezoek bij de FUMO

Commissaris van de Koning Arno Brok op bezoek bij de FUMO

Op woensdag 5 september bracht de commissaris van de Koning een bezoek aan de FUMO. De commissaris maakt kennis met diverse organisaties, instellingen en bedrijven in Fryslân. Nu dus ook met de FUMO. Het bezoek deed hij ook in zijn rol als bestuurlijk toezichthouder. Eerst ging de commissaris in gesprek met enkele leden van het dagelijks bestuur en de directie van de FUMO. Daarna volgde een rondgang door het kantoor.

 Gesprek

De heer Brok is goed op de hoogte van omgevingsdiensten. Zowel vanuit zijn vroegere functies bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en als burgemeester van Dordrecht kent hij de achtergrond en de praktijk van omgevingsdiensten.  Hij gaf aan dat thema’s die in Fryslân spelen rond de gemeenschappelijke regeling FUMO ook elders in het land voorkomen. Er is met de commissaris gesproken over een aantal vraagstukken waar we binnen de FUMO nog druk mee in de weer zijn.

Ook hebben we het nadrukkelijk gehad over de basistaken, kwaliteitscriteria en over het gegeven dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe medewerkers te vinden. De commissaris riep op om knelpunten niet vanuit de eigen positie te benaderen, maar oplossingen te zoeken waar de 650.000 Friezen en de Friese bedrijven baat bij hebben. Hij deed een appèl om binnen de FUMO (dus FUMO en deelnemers) de krachten te bundelen. Na zo’n vijf jaar is het tijd om tegen elkaar te zeggen “Leuk en aardig allemaal, maar we doen het nu zo!”. Hij riep de bestuurders op om dit in het bestuur van de FUMO te bespreken.

Rondgang

Na het gesprek is de heer Brok over alle afdelingen rondgeleid. Hij sprak met enkele medewerkers over hun werk. De heer Brok vroeg onder andere hoe zij het ervaren om bij de FUMO en tegelijkertijd voor een groot aantal opdrachtgevers te werken. De commissaris toonde betrokkenheid en was zeer geïnteresseerd in de verhalen over de dagelijkse gang van zaken.

De commissaris gaf aan om een aantal onderwerpen mee te nemen in zijn gesprekken met de burgemeesters. De heer Brok wenste de FUMO succes en spoort aan om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ook adviseerde hij om elkaar bestuurlijk nog eens goed in de ogen te kijken.