Logo van FUMO
  • Home
  • Nieuws
  • Anko Postma nieuwe voorzitter van de FUMO

Anko Postma nieuwe voorzitter van de FUMO

Het algemeen bestuur van de FUMO heeft op 28 mei 2020 de heer Anko Postma aangewezen als voorzitter van de FUMO. Anko Postma is wethouder in de gemeente Opsterland en lid van het dagelijks bestuur van de FUMO.

Afscheid Marga Waanders

Anko Postma neemt het voorzitterschap over van Marga Waanders. Mevrouw Waanders was sinds 1 april 2017 voorzitter van de FUMO. Eind 2018 gaf Marga Waanders aan dat zij het voorzitterschap van de FUMO in het voorjaar van 2020 wilde overdragen.

Namens het algemeen bestuur bedankte Jack Jongebloed Marga Waanders voor de tijd en energie die zij in het voorzitterschap heeft gestoken. “Onder jouw voorzitterschap is de FUMO in een rustiger vaarwater gekomen. Er is meer bewustzijn ontstaan onder bestuurders dat we eigenlijk niet meer zonder een Omgevingsdienst kunnen.”

Marga Waanders ontvangt bloemen van Anko Postma
Marga Waanders krijgt een bos bloemen van de nieuwe voorzitter Anko Postma (foto: Joachim de Ruijter)

Irona Groeneveld lid dagelijks bestuur, Nel Haarsma lid algemeen bestuur

Met het overdragen van het voorzitterschap treedt Marga Waanders ook terug als lid van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de FUMO.

Het algemeen bestuur van de FUMO heeft Irona Groeneveld aangewezen als nieuw lid van het dagelijks bestuur.

Mevrouw Groeneveld is wethouder in de gemeente De Fryske Marren. Wethouder Nel Haarsma treedt toe tot het algemeen bestuur van der FUMO. Zij vertegenwoordigt gemeente Waadhoeke.

Gemeenschappelijke regeling

De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) levert een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving in Fryslân. Dat doet de FUMO door de Friese gemeenten, de provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân te ondersteunen bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistisch advies op het gebied van milieu en omgeving.

Algemeen bestuur

De FUMO is een gemeenschappelijk regeling van de 18 Friese gemeenten, de provinsje Fryslân en het Wetterskip Fryslân. In het algemeen bestuur van de FUMO hebben alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zitting. Het algemeen bestuur neemt besluiten over de financiën van de FUMO, zoals de begroting en de jaarstukken. Verder stelt het algemeen bestuur vast wat de bijdrage van de deelnemers is in de kosten van de FUMO.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door vijf leden van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het personeel en de organisatie van de FUMO.