Logo van FUMO

Met dit mutatieformilier kunt u de wijzigingen van de gegevens van bedrijven aan de FUMO doorgeven. Sla het formulier op, open het Excel bestand, vul het in en maak hiermee een e-mail naar het aangegeven adres.

Als het verzenden van het mutatieformulier -door beveiligingsinstellingen- problemen oplevert, kopieer de inhoud van het formulier en stuur dit naar bedrijvenlijst@fumo.nl