Logo van FUMO

Voor welke klachten bellen?

Het milieu-alarmnummer is er om overlast van bedrijven te melden.

U belt het milieu-alarmnummer voor onderstaande klachten

 • stankoverlast
 • geluidoverlast
 • luchtverontreiniging
 • bodemverontreiniging
 • milieu-incidenten

U belt uw gemeente voor onderstaande klachten

 • hondenpoep
 • vuilniszakken / Vuilniscontainers
 • zwerfvuil
 • burengerucht
 • ongedierte
 • groenonderhoud
 • verkeersoverlast
 • sluitingstijden
 • bouwen / slopen van panden

U kunt direct contact opnemen met instanties bij de volgende zaken

 • Bij gezondheidsklachten kunt u contact opnemen met de GGD.
 • Voor verontreining van oppervlaktewater neemt u contact op met het Wetterskip of Rijkswaterstaat.
 • Voor de openbare orde neemt u contact op met de politie.