Logo van FUMO

Privacy Gewaarborgd

Als u een melding bij het milieu-alarmnummer doet, worden uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan de bedrijven waarover u een melding doet. De FUMO hanteert hierbij de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Alleen als uw melding tot een strafrechtelijk onderzoek leidt, kan het Openbaar Ministerie of de rechtbank uw gegevens bij de FUMO opvragen. De FUMO moet die dan verstrekken.