Logo van FUMO

Milieuklachten

Milieuklachten of –incidenten van bedrijven kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week melden via het milieu-alarmnummer. Het gaat hier onder andere over overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder. Het alarmnummer is er alleen om overlast van bedrijven te melden. Het gaat dus niet om klachten veroorzaakt door particulieren.

Bij het behandelen van milieuklachten en het verlenen van milieukundige bijstand bij incidenten en calamiteiten werken de specialisten van de FUMO samen met gemeenten, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân.

Tijdens en buiten kantoortijd nemen we elke klacht direct in behandeling.