Bodemsanering

Een bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van verontreiniging te maken of geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Saneren wordt gedaan wanneer er een ernstige verontreiniging in de bodem zit en wanneer er werkzaamheden in de verontreinigde bodem plaats gaan vinden. Dit laatste kun je tegenkomen wanneer je bijvoorbeeld een uitbouw wilt van je huis, kabels en leidingen wilt aanleggen of een woonwijk wilt herinrichten. Alleen een erkend bedrijf mag een bodemsanering uitvoeren. Op de website bodemplus kun je gegevens van erkende bedrijven vinden.

Voor de uitvoering van een bodemsanering of voor andere werkzaamheden in een verontreinigde bodem moet je een “vergunning” aanvragen bij de gemeente Leeuwarden (bevoegd gezag binnen de gemeente Leeuwarden) of bij de provincie Fryslân (bevoegd gezag in de rest van de provincie). De werkzaamheden moet je twee weken voor de start melden bij het bevoegd gezag.

Voor kortdurende, eenvoudige saneringen bestaat de meldingsprocedure volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). De eenvoudige sanering kan vijf weken na de melding starten. De werkzaamheden moet je vijf werkdagen voor het begin van de uitvoering melden bij het bevoegd gezag.

De FUMO verleent de vergunningen en handelt meldingen af namens het bevoegd gezag. Ook houden we toezicht op de werkzaamheden.