• bannervogels.jpg

Partners

Partners van de FUMO bestaan uit deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (GR) en samenwerkende partijen. De deelnemers van de GR zijn Provincie Fryslân, alle Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân.

 Deelnemers aan de GR

 

 logo-gemeente-achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen

14 0511

 logo-gemeente-ameland

Gemeente Ameland

0519 - 555 555

 Logo-gemeente-het-Bildt

Gemeente het Bildt

0518 - 40 92 34

 logo-gemeente-dantumadiel

Gemeente Dantumadeel

14 0511

 logo-gemeente-dongeradeel

Gemeente Dongeradeel

14 0519

 Logo-gemeente-Ferwerderadiel-JPEG

Gemeente Ferwerderadiel

 0518 - 41 88 88

 logo-gemeente-Franekeradeel-(1)

Gemeente Franekeradeel

 14 0517

 logo-gemeente-Friese-Meren

Gemeente De Fryske Marren

 14 0514

 logo-gemeente-harlingen

Gemeente Harlingen

 14 0517

 logo-gemeente-heerenveen

Gemeente Heerenveen

 14 0513

 logo-gemeente-kollumerland

Gemeente Kollumerland c.a.

 14 0511

 logo-gemeente-leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

 14 058

 Logo-gemeente-Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel

 058 - 257 6666

 logo-gemeente-Littenseradiel

Gemeente Littenseradiel

 14 0515

 Logo-Gemeente-Menameradiel

Gemeente Menameradiel

 0518 - 45 29 00

 logo-gemeente-ooststellingwerf

Gemeente Ooststellingwerf

 14 0516

 logo-gemeente-opsterland

Gemeente Opsterland

 0512 - 386 222

 logo-gemeente-schiermonnikoog

Gemeente Schiermonnikoog

0519 - 53 5050 

 logo-gemeente-smallingerland

Gemeente Smallingerland

0512 - 581234

 logo-gemeente-sudwest-fryslan

Gemeente Súdwest-Fryslân

14 0515

 Logo-gemeente-terschelling

Gemeente Terschelling

 0562 - 44 62 44

 logo-gemeente-tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel

14 0511

 logo-gemeente-vlieland

Gemeente Vlieland

 0562 - 45 27 00

 logo-gemeente-weststellingwerf

Gemeente Weststellingwerf

 14 0561

 logo-wetterskip-def

Wetterskip Fryslân

 058 - 292 2222

 logo-provincie-fryslan-png

Provincie Fryslân

 058 - 292 5925

 

Samenwerkende partijen

Brandweer Fryslân, Politie Noord-Nederland, Toezichtkring Natuurhandhaving, Staatsbosbeheer, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Fryslân, Werken in Friesland.