• bannervogels.jpg

Algemeen bestuur

In het algemeen bestuur hebben alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zitting. Dit zijn Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten. Mevrouw Marga Waanders, burgemeester van de gemeente Dongeradeel, is voorzitter van het algemeen bestuur.

Vergaderingen 2018

  • Vrijdag 29 juni
  • Vrijdag 19 oktober
  • Maandag 17 december

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden plaats bij de FUMO in Grou, van 10:00 - 12:00.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

 

 

 

 

 Klaas Antuma rondje I

 

  Klaas Antuma

 

Gemeente Achtkarspelen

 Piet IJnsen rondje I

 

  Piet IJnsen

 

Gemeente
Ameland

 Klaas Agricola rondje I

 

  Klaas Agricola 

 

Gemeente Dantumadiel

 Marga Waanders rondje I

 

  Marga Waanders
  (voorzitter)

 

Gemeente Dongeradeel

 Jaap Hijma rondje I

 

  Jaap Hijma

 

Gemeente Ferwerderadiel

Durk Durksz rondje I

 

 Durk Durksz

 

Gemeente
De Fryske Marren

 Harry Boon rondje I

 

  Harry Boon

 

Gemeente
Harlingen

 Siebren Siebenga rondje I

 

  Siebren Siebenga

 

Gemeente Heerenveen

 Jan Benedictus rondje I

 

  Jan Benedictus

 

Gemeente Kollumerland c.a.

 Henk Deinum

 

   Henk Deinum

 

Gemeente Leeuwarden

 

Anko Postma rondje I

 

  Anko Postma

 

Gemeente
Opsterland

Henk van de Boer rondje I

 

  Henk van de Boer

 

Gemeente Ooststellingwerf

 Ger Heeringa rondje I

  

 Ger Heeringa

 

Gemeente Schiermonnikoog

 Pieter van der Zwan rondje I

 

  Pieter van der Zwan

 

Gemeente Smallingerland

 Mark de Man Rondje (1)

 

  Mark de Man

 

Gemeente
Súdwest-Fryslân

 Jeltje Hoekstra rondje I

  

  Jeltje Hoekstra-Sikkema

 

Gemeente Terschelling

 Ellen Bruins Slot-Janmaat Rondje I

 

  Ellen Bruins Slot-Janmaat

 

Gemeente Tytsjerksteradiel

 Rients Hoekstra rondje I

 

  Rients Hoekstra

 

Gemeente
Vlieland

 Nel Haarsma rondje I

 

  Nel Haarsma

 

Gemeente
Waadhoeke

 Cor Trompetter rondje I

 

 Cor Trompetter

 

Gemeente Weststellingwerf

 Sietkse Poepjes rondje I

 

 Sietske Poepjes

 

Provincie Fryslân

 Michiel Schriers rondje I

 

  Michiel Schrier

 

Provincie Fryslân

 Egbert Bernest rondje I

 

  Egbert Berenst

 

Wetterskip Fryslân