• bannervogels.jpg

Interne organisatie

De FUMO bestaat uit een interim directeur en vier afdelingen. De afdelingen zijn Toezicht en Handhaving, Specialistisch Advies, Toetsing en Vergunningverlening en Bedrijfsvoering

Organigram 2 (1)